Sundmolen

Bukning af 1.800 m2 facadekassetter i 3 mm aluplader samt underlagsprofiler, murkrone og vinduesbundstykker.